UMS Multi Client

UMS Multi Client 3.1

Miễn phí
Configures and accesses playback on DVR
Người dùng đánh giá
3.6  (37 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
3.1.5.4 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
ViewCam Technology Inc.,
Manage, maintain and control your DVR devices via the special utility compatible with most current models. It features such options as IP camera activity monitoring and recording, playback or recorded and copied clips, setting up to 16 channels and creating motion detection alarms.
UMS Multi Client là do chương trình được thiết kế để làm việc với anh DVR thiết bị. Chương trình kích hoạt anh hiển thị IP máy hoạt động, làm video recordings và phát recordings. Anh cũng có thể cấu hình lại để 16 kênh và lịch trình báo động khi di chuyển phát hiện.
Thông tin được cập nhật vào: